פרסום רשימות ציוד שממומן בעזרת מענקי ציוד של קרן פזי

כחלק מפעילותה של הקרן, ניתנים מענקי ציוד שמטרתם לתמוך במחקרים הממומנים על ידי קרן פזי. בשנים האחרונות, העניקה קרן פזי מספר לא מבוטל של מענקי מחקר.

מתקנים אלה יכולים לתמוך גם במחקרים נוספים של חוקרים אשר ממומנים על ידי הקרן ועל כן מצאנו לנכון לפרסם את רשימת המתקנים/מעבדות שממומנו בסיוע הקרן.

רשימה זו מובאת בהמשך מסמך זה. בכדי להשתמש באחד מהמתקנים ניתן ליצור קשר עם איש הקשר המצוין ברשימה. 

מקרה של שאלות ובירורים נוספים, ניתן לפנות לקרן פזי באימייל: pazi@iaec.gov.il

Reset Password

הוראות לאיפוס סיסמה יישלחו לכתובת הדוא"ל המשוייכת לחשבון שלך.